ข่าว

  • ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บไซต์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ
  • โรงเรียนได้รวบรวม พืชพรรณ นานาชนิดกว่า 600 ชนิด ที่ถูกรวบรวม เรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย
  • พืชพรรณต่างๆ มีภาพประกอบ และจัดเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะวิสัย ค้นหาได้ง่าย

แวะพัก ทักทาย

ไม่มีกระทู้ใหม่ แวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำ

ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่เว็บไซต์งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ เชิญชวนทุกท่านแวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำได้ที่ส่วนนี้ค่ะ

13 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Bumbangkok
ใน Re: ภาพที่หาดูได้ยาก...ส...
เมื่อ 16 กันยายน 2014, 11:07:19 am

ภาพข่าวกิจกรรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพข่าวกิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม

26 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Bumbangkok
ใน Re: ส่องสัตว์ สังเกตพืช ...
เมื่อ 16 กันยายน 2014, 11:06:36 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายการเสียงตามสาย

ฺBOTANY Radio รายการเสียงตามสาย จากชมรมสวนพฤกษสาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ ออกอากาศทุกวัน ในระหว่างเวลา 12.10-12.50 น.

5 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย unbainuk
ใน Re: วันที่ 2 ของการจัดรา...
เมื่อ 04 กันยายน 2014, 15:15:08 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เพลงสวนพฤกษศาสตร์

ฟังเพลงสวนพฤกษศาสตร์ กันมั้ย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน ฟังเพลงสวนพฤกษศาสตร์กันม...
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2013, 20:40:20 pm

ความเป็นมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความเป็นมาของโครงการ

ประวัติความเป็นมาของโครงการ และคณะทำงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวารินชำราบ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ความหมายของ พรรณ ,พันธ์ุ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2013, 13:43:32 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมทั้ง 8 ของโครงการฯ

กิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศ...
เมื่อ 26 กรกฎาคม 2013, 14:25:43 pm

สาระการเรียนรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมชาติแห่งชีวิต

ธรรมชาติแห่งชีวิต

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน กล้วยนานาชนิด
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2013, 13:23:51 pm

บอร์ดย่อย: พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า), พืชสนใจ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน

สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพัน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย orathainaha
ใน Re: เอามาลงทีครับ
เมื่อ 04 กันยายน 2014, 18:05:25 pm

บอร์ดย่อย: พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า), พืชสนใจ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประโยชน์แท้แก่มหาชน

ประโยชน์แท้แก่มหาชน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ครูสุรพล กิ่มเกลี้ยง
ใน คุณค่าและพิษภัยของกล้วย
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2013, 13:29:51 pm

บอร์ดย่อย: พืชศึกษา(กล้วยน้ำว้า), พืชสนใจ

ทะเบียนพรรณไม้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้

ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้ ของโรงเรียนวารินชำราบ ไฟล์ excel

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผู้ดูแลระบบ
ใน ดาวน์โหลดทะเบียนพรรณไม้ ...
เมื่อ 05 กรกฎาคม 2013, 22:24:52 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ กล้วยไม้

ทะเบียนพันธุ์กล้วยไม้ ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นนทพล เทศธรรม
ใน เอื้องสิงโต รหัส 7-34190...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 13:49:18 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม้ต้น

ทะเบียนพันธุ์ไม้ต้น ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

160 กระทู้
160 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นนทพล เทศธรรม
ใน ขนุน รหัส 7-34190-001-11...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 15:12:55 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม้ล้มลุก

ทะเบียนพันธุ์ไม้ล้มลุก ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

151 กระทู้
150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Londsiwa
ใน Re: บานไม่รู้โรย รหัส 7-...
เมื่อ 19 กันยายน 2014, 15:46:24 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม้พุ่ม

ทะเบียนพันธุ์ไม้พุ่ม ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

157 กระทู้
157 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จักราวุธ สัตย์ธรรม
ใน กุหลาบ รหัส 7-34190-001-...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 16:37:29 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม้เลื้อย

ทะเบียนพันธุ์ไม้เลื้อย ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

74 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศิริรัตน์ เจริญบุตร
ใน เรด้า ,หมวกเจ๊ก 7-34190-...
เมื่อ 24 มิถุนายน 2013, 23:50:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม้รอเลื้อย

ทะเบียนพันธุ์ไม้รอเลื้อย ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวรณวี สิมาวัน
ใน มะลิพวง มะลุลี รหัส 7-34...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 13:33:12 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไผ่

ทะเบียนพันธุ์ไผ่ ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย unbainuk
ใน Re: ไผ่น้ำเต้า รหัส 7-34...
เมื่อ 04 กันยายน 2014, 15:15:51 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เฟิน

ทะเบียนพันธุ์เฟิน ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาว ธัญญา ไชยวงษ์
ใน พ่อค้าตีเมีย 7-34190-001...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 14:28:48 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปาล์ม

ทะเบียนพันธุ์ปาล์ม ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นนทพล เทศธรรม
ใน ปาล์มน้ำมัน รหัส 7-3419...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 13:45:19 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรง

ทะเบียนพันธุ์ปรง ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ศุภารัตน์ ดาทวี
ใน ปรงญี่ปุ่น รหัส 7-34190-...
เมื่อ 22 มิถุนายน 2013, 10:48:56 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ หญ้า

ทะเบียนพันธุ์หญ้า ภาพถ่าย ชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สรรพคุณต่างๆ และอื่นๆ

8 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Londsiwa
ใน Re: หญ้าปักกิ่ง รหัส 7-...
เมื่อ 19 กันยายน 2014, 15:45:58 pm

ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้

ไม่มีกระทู้ใหม่ พรรณไม้แห้ง

ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและการศึกษาพรรณไม้แห้ง

35 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กัญชพร ตันแก้ว
ใน โมกบ้าน 7-34190-001-100
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2013, 21:07:17 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ พรรณไม้ดอง

พรรณไม้ดอง

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กัญชพร ตันแก้ว
ใน ง้าว 7-34190-001-006
เมื่อ 25 มิถุนายน 2013, 15:43:56 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ พรรณไม้เฉพาะส่วน

พรรณไม้เฉพาะส่วน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กัญชพร ตันแก้ว
ใน ประดู่ป่า 7-34190-001-0...
เมื่อ 25 มิถุนายน 2013, 23:22:13 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ พรรณไม้บูรณาการงานศิลป์

พรรณไม้บูรณาการงานศิลป์

28 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย MontriPro
ใน Re: ภาพวาดและสักรวา - ดอ...
เมื่อ 25 กรกฎาคม 2014, 17:16:25 pm

บอร์ดย่อย: ศิลปพรรณไม้ ลายดินสอ ปากกา สี สีน้ำ สีน้ำมัน ฯ, คอมพิวเตอร์กราฟิกพรรณไม้
  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

Re: บานไม่รู้โรย รหัส 7-34190-001- 424 โดย Londsiwa (ไม้ล้มลุก)
19 กันยายน 2014, 15:46:24 pm
Re: หญ้าปักกิ่ง รหัส 7-34190-001- 389 โดย Londsiwa (หญ้า)
19 กันยายน 2014, 15:45:58 pm
Re: ภาพที่หาดูได้ยาก...สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว โดย Bumbangkok (แวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำ)
16 กันยายน 2014, 11:07:19 am
Re: ส่องสัตว์ สังเกตพืช ภาคกลางคืน โดย Bumbangkok (ภาพข่าวกิจกรรม)
16 กันยายน 2014, 11:06:36 am
Re: เอามาลงทีครับ โดย orathainaha (พืชสนใจ)
04 กันยายน 2014, 18:05:25 pm
Re: ธรรมชาติ โดย orathainaha (แวะพัก ทักทาย สอบถาม แนะนำ)
04 กันยายน 2014, 18:04:38 pm
Re: ไผ่น้ำเต้า รหัส 7-34190-001-030 โดย unbainuk (ไผ่)
04 กันยายน 2014, 15:15:51 pm
Re: วันที่ 2 ของการจัดรายการ โดย unbainuk (รายการเสียงตามสาย)
04 กันยายน 2014, 15:15:08 pm
Re: เปิดตัวครั้งแรก รายการเสียงตามสาย จากชมรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย Mewkyicem (รายการเสียงตามสาย)
02 กันยายน 2014, 15:54:24 pm
Re: ส่องสัตว์ สังเกตพืช ภาคกลางคืน โดย Mewkyicem (ภาพข่าวกิจกรรม)
02 กันยายน 2014, 15:52:01 pm

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

752 กระทู้ ใน 719 หัวข้อ โดย 203 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: Londsiwa
กระทู้ล่าสุด: "Re: บานไม่รู้โรย รหัส 7-..." ( 19 กันยายน 2014, 15:46:24 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4. ออนไลน์มากที่สุด: 74 (22 มิถุนายน 2013, 10:16:57 am)